06-15424452 info@verkenjekracht.nl

Nieuwetijdskinderen

kenmerken van nieuwetijdskinderen kunnen zijn:

• Ze hebben een sterk innerlijk gevoel van waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid
• Ze willen leven volgens ethische principes; als ze dat niet lukt kunnen ze last krijgen van depressieve of angstige gevoelens
• Ze accepteren geen leiding van mensen die voor hun gevoel niet volgens ethische principes leven
• Ze laten zichzelf niet in een hokje plaatsen
• Ze hebben van nature eerbied voor elk leven; sommigen willen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd geen vlees eten
• Ze voelen stemmingen en problemen van anderen heel goed aan; ze hebben soms de neiging om deze (in versterkte mate!) te weerspiegelen
• Hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken
• Ze laten zich niet dwingen om iets te doen waarin ze niet geloven
• Ze kunnen hun denkbeelden vaak moeilijk onder woorden brengen, omdat taal te beperkend voor ze is
• Omdat ze uitstekend aanvoelen wat goed en fout is, hebben ze eigenlijk geen discipline nodig (ze reageren trouwens meestal erg slecht op discipline). Wel hebben ze behoefte aan duidelijke structuren.
• Ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig. Maar ze nemen geen genoegen met “traditionele” antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op “autoriteit”
• ze hebben moeite met op tijd komen
• het herkennen van het chronologische verloop van gebeurtenissen kan moeilijk voor ze zijn
• het tijdsbesef is heel rekbaar (ze hebben bijvoorbeeld het gevoel ergens nog maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is)
• planning is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben
• Ze hebben moeite met het ordenen en opbergen van hun spullen; ze zijn voortdurend op zoek naar hun spullen

Voor al deze kinderen is het heel belangrijk dat ze in contact komen en blijven met hun lichaam, zodat ze zich veilig gaan voelen. Ze zullen vaak het gevoel hebben dat ze anders zijn dan andere kinderen. Deze kinderen hebben veel oprechte aandacht en liefde nodig. Uit ervaring weet ik dat het niet altijd meevalt om een nieuwetijds- en/of hooggevoelig kind op te voeden.