06-15424452 info@verkenjekracht.nl

Hooggevoelige kinderen

Hooggevoelige kinderen beleven hun emoties zeer intens. Hierdoor kunnen ze snel uitgeput raken waardoor ze minder goed gaan functioneren. Ze trekken zich dan misschien terug of worden juist heel druk, kunnen aanvallen van woede krijgen, hangerig zijn of snel huilen. Door je stem te verheffen, vaak boos te reageren of te vaak corrigeren zullen deze kinderen zich niet veilig voelen. Als je echter op een rustige en oprechte manier met hen omgaat zullen ze zichzelf durven zijn.

Veel nieuwetijdskinderen zijn hooggevoelig.

kenmerken van hooggevoeligheid bij kinderen kunnen zijn:

• veel zien, kleine veranderingen waarnemen
• graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
• scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen
• geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals bijvoorbeeld labeltjes in kleding
• intens reageren op lichamelijke pijn
• subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
• gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen
• aanvoelen van stemmingen en emoties
• zich snel zorgen maken
• toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen
• behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
• moeite hebben met veranderende omstandigheden
• de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
• tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
• inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
• niet van verrassingen houden
• op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
• niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

Voor al deze kinderen is het heel belangrijk dat ze in contact komen en blijven met hun lichaam, zodat ze zich veilig gaan voelen. Ze zullen vaak het gevoel hebben dat ze anders zijn dan andere kinderen. Deze kinderen hebben veel oprechte aandacht en liefde nodig. Uit ervaring weet ik dat het niet altijd meevalt om een nieuwetijds- en/of hooggevoelig kind op te voeden.

Als je wilt weten of je kind hooggevoelig is zou je de vragenlijst kunnen invullen op Verkenjekracht.